Regina Paliukaitytė

Paliukaitýtė Regina, Guobenė 1940 01 06Kaunas 2015 02 07Vilnius, lietuvių aktorė. 1961 baigė Lietuvos konservatoriją. 1961–64 Šiaulių, 1964–92 Lietuvos akademinio dramos teatro aktorė. Dėstė scenos kalbą Vilniaus universitete (1993–97), Lietuvos muzikos akademijoje (1995–2002). Svarbesni vaidmenys: Larisa (A. Ostrovskio Bekraitė 1962), Nataša (E. Radzinskio 104 puslapiai apie meilę 1964), Margarita (J. W. Goethe’s Faustas 1965), Ona Duonutė (V. Krėvės Skirgaila 1966), Alia (S. Mrożeko Tango 1967), Johana (J.‑P. Sartre’o Altonos atsiskyrėliai 1968), Morta, Ieva Teresė (Just. Marcinkevičiaus Mindaugas 1969, Katedra 1971), Aldonsa‑Dulsinėja (D. Wassermano, J. Dariono Žmogus iš La Mančos 1970), Jinai, III moteris (Sesuo žydrioji 1974, pagal S. Nėrį), Roza (G. Šechadės Emigrantas iš Brisbeno 1980), Regana (W. Shakespeare’o Karalius Lyras 1983), Bona (J. Grušo Barbora Radvilaitė 1995, Vilniaus Žemutinėje pilyje). Vaidino televizijos ir radijo spektakliuose, kino (Agnė – Jausmai 1968, režisieriai A. Dausa, A. Grikevičius, Motina – Žaltvykslės 1979–80, režisierius G. Lukšas) ir televizijos filmuose. Parengė poezijos programų, skaitė lietuvių rašytojų (A. Baranausko, K. Borutos, A. Miškinio, S. Nėries, M. Vainilaičio) kūrinius. Vaidyba subtili, emocinga, temperamentinga.

Aktorė Regina Paliukaitytė: Gyvenimo ir kūrybos fragmentai / sud. E. Bučienė Vilnius 2005.

1706