Palma Ricardo (Rikardas Pálma) 1833 02 07Lima 1919 10 06Lima, Peru rašytojas. Žymiausias romantizmo atstovas Peru literatūroje. 1860 dėl politinių motyvų ištremtas į Čilę. Studijavo San Carloso universitete (Bío Bío administracinis regionas). 1863 amnestuotas, grįžo į Limą ir įsitraukė į judėjimą prieš Ispanijos bandymą Peru vėl padaryti priklausomą. 1864–65 gyveno Europoje. 1881 dalyvavo Ramiojo vandenyno kare (1879–83). 1884–1912 Nacionalinės bibliotekos Limoje direktorius. 1887 įkūrė Peru akademiją. Kūryboje kostumbrizmo maniera vaizduojamas šalies gyvenimas kolonijiniu laikotarpiu. Išgarsėjo istorinėmis literatūrinėmis apybraižomis (rinkinys Literatūriniai Peru pasakojimai / Tradiciones peruanas 6 t. 1872–83). Jose surinkta ir su švelnia ironija bei humoru pateikta daugybė pasakojimų apie šalies įvairių sluoksnių gyvenimą praeityje. Žymiausias kūrinys teatrui – drama Rodilas (Rodil 1851). Žymiausi straipsnių rinkiniai – Inkvizicijos analai (Los anales de la Inquisición 1863), Mano laikotarpio bohema (La bohemia de mi tiempo 1899), Cuzco analai (Los anales de Cuzco 1901). Išleido poezijos rinkinius Darna (Armonias 1865), Poezijos rinktinė (Poesías completas 1911). R. Palmos vardu pavadintas universitetas Limoje.

2440