Richard Assmann

Richard Assmann (kairėje) su Arthuru Josefu Stanislausu Bersonu (vokiečių meteorologas)

Assmann Richard (Richardas Ãsmanas) 1845 04 13Magdeburgas 1918 05 28Giessen, vokiečių meteorologas.

Studijavo Breslau, Berlyno Humboldtų, Hallės-Wittenbergo universitetuose. 1899–1914 vadovavo Prūsijos meteorologijos instituto aerologijos observatorijai (Berlyne). Nuo 1914 Giesseno universiteto profesorius.

1902 patvirtino prancūzų meteorologo L. P. Teisserenc’o de Bort’o nustatytą stratosferos buvimą; kartu su juo laikomas stratosferos atradėju. Sukonstravo naujo tipo psichrometrą (vėliau pavadintą jo vardu) ir juo matavo laisvosios atmosferos temperatūrą ir drėgnumą.

2271