Dethlefsen Richard Jepsen (Richardas Jepsenas Dètlefzenas) 1864 08 24Grenland (Sonderburgo kr., Danija) 1944 03 24Karaliaučius, vokiečių architektas, architektūrologas. Baigė Hannoverio aukštąją technikos mokyklą (architektūrą ir meno istoriją). 1901–36 ir 1939–40 Karaliaučiuje dirbo Rytų Prūsijos architektūros ir dailės paminklų restauratoriumi. 1901–07 restauravo Karaliaučiaus katedrą, buvo vienas Rytų Prūsijos kraštotyros muziejaus (Ostpreussisches Heimatmuseum; buvo ir lietuviškų trobesių) steigėjų (1909). Sudarė paminklotyros archyvą. Veikalai: Rytų Prūsijos kaimo namai ir medinės bažnyčios (Bauernhäuser und Holzkirchen in Ostpreussen 1911, lietuvių kalba 1995), Karaliaučiaus katedra ir jos paskutinis atstatymas (Die Domkirche in Königsberg (Pr.) und ihre letzte Wiederherstellung 1916), Gražioji Rytų Prūsija (Das schöne Ostpreussen 1916), Rytų Prūsijos miestų ir kaimų pastatai (Die Stadt und Landhäuser in Ostpreussen 1918), Rytų Prūsijos varpų tyrimai (Die Beiträge zur ostpreussischen Glockenkunde 1919).

2691