Romas Lazutka

Lazutkà Romas 1955 08 19Radviliškis, lietuvių ekonomistas, sociologas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2016). Dr. (social. m.; ek. m. kand. 1989; habilitacijos procedūra 2008).

Išsilavinimas ir darbinė veikla

1976 baigė Klaipėdos jūreivystės mokyklą ir iki 1979 dirbo šturmanu tolimojo plaukiojimo laivuose. 1982 baigęs Vilniaus universitetą jame dėsto ekonomiką, 1998–2017 dėstė ir Filosofijos fakultete (2005–09 Socialinio darbo katedros vedėjas), nuo 2013 Teorinės ekonomikos katedros vedėjas; profesorius (2008). 1991–95 Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktoriaus pavaduotojas. 1995–98 Socialinio draudimo mokymo ir tyrimo centro direktorius. 2002–09 Socialinių tyrimų instituto tarybos, 2010–13 Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo tarybos pirmininkas. 2004–10 Tarptautinės socialinės gerovės tarybos valdybos narys, 2008–12 Lietuvos mokslo tarybos narys. 2017–18 Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėjas.

Mokslinė veikla

Mokslinės veiklos sritys: viešojo sektoriaus ekonomika, darbo rinka, pensijų sistema, socialinės atskirties ir skurdo problemos, socialinė politika ir socialinė apsauga, socialinis teisingumas švietimo sistemoje. Paskelbė daugiau kaip 90 mokslinių straipsnių.

Knygos

Svarbiausi veikalai (visi su kitais): Mikroekonomika. Ekonomikos teorija (dalis 1, 1992), Gebėjimų stiprinimas skurdui kaime mažinti (Capacity Building for Rural Poverty Reduction 2000), Lietuva stojant į Europos Sąjungą, Pagyvenusių ir senų žmonių gerovė (abu 2004), Pensijų reformos Baltijos šalyse: lūkesčiai ir ankstyvoji patirtis (Pension Reforms in the Baltic States: Expectations and Early Experience 2006), Skirtingi, bet lygūs visuomenėje ir darbuotėje (2007), Socialinė parama Lietuvoje: remiamųjų padėtis ir paramos rezultatai (2008), Lietuvos socialinė raida: Lietuva Europos Sąjungoje, Lietuvos šeima: tarp tradicijos ir naujos realybės (abu 2009), Socialinis teisingumas švietime: teorinė samprata ir praktinis vertinimas (2011), Socialinis draudimas Lietuvoje: kontekstas, raida, rezultatai (2013), Socialinių išmokų vaidmuo mažinant skurdą ir pajamų nelygybę naujųjų socialinės rizikos grupių gyvenimo kelyje (2018). Parengė (su J. Čičinsku) Ekonomikos teorijos terminų žodynėlį (1992), vadovėlį aukštosioms mokykloms Žmogaus socialinė raida (su kitais, 2001).

2271