Arnheim Rudolf (Rudolfas Árnheimas) 1904 07 15Berlynas 2007 06 09Ann Arbor, vokiečių kinotyrininkas, meno psichologas. Meno psichologijos teorijos vienas pradininkų. Studijavo psichologiją Berlyno universitete. 1933–38 dirbo Tarptautiniame edukacinio kino institute Romoje. 1939 emigravo į Didžiąją Britaniją, 1940 – į Jungtines Amerikos Valstijas. Nuo 1943 dėstė meno psichologiją įvairiuose universitetuose (Harvardo, Mičigano). Nagrinėjo vizualinių menų suvokimo psichologiją. Knygoje Kinas kaip menas (Film als Kunst 1933 21975) teigė, kad kinas gali tapti menu tik dėl realybės iliuziją ribojančio sąlygiškumo (dvimatis vaizdas, nespalvota juosta, nenuoseklus siužeto dėstymas ir kita); toks sąlygiškumas yra pasaulio perkūrimo kine ir filmo visaverčio estetinio suvokimo pagrindas. R. Arnheimas neigiamai vertino bet kurias priemones, kuriančias realistinę kino vaizdo iliuziją (spalvota juosta, garsas ir kita) ir trukdančias žiūrovui matyti kine nuo realybės atsietus reiškinius bei daiktus. Kiti veikalai: Menas ir vizualinė percepcija (Art and Visual Perception 1954), Meno psichologijos link (Towards a Psychology of Art 1966), Entropija ir menas (Entropy and Art 1971), Galių pusiausvyra (Die Macht der Mitte 1983).

1322