Sembène Ousmane

Ousmane Sembène (Sembenas Usmãnas) 1923 01 08Ziguinchor 2007 06 09Dakaras, Senegalo rašytojas, kino režisierius. Afrikiečių vaidybinio ir dokumentinio kino pradininkas. Rašė ir filmus kūrė prancūzų ir volofų kalbomis. Nuo 15 metų dirbo įvairius darbus. Per II pasaulinį karą kovojo prancūzų armijoje. 1947 dalyvavo Dakaro geležinkelininkų streike. 1948–60 gyveno Prancūzijoje, buvo uosto darbininkas Marselyje, Afrikiečių darbininkų profsąjungos narys. Dalyvavo darbininkų streike Marselyje. 1961–62 Maskvoje studijavo režisūrą (S. Ousmaneʼ o mokytojas – kino režisierius M. Donskojus). Nuo 1962 gyveno Senegale. 1970 įsteigė pirmąjį mėnraštį volofų kalba Kaddu, buvo jo redaktorius. Senegalo kino režisierių asociacijos vienas steigėjų ir narys. Kanų (1967), Berlyno (1977), Venecijos (1983) festivalių žiuri narys. Sukūrė romanus Juodasis dokininkas (Le Docker noir 1956), O Tėvyne, mano puikieji žmonės (O Pays, mon beau peuple 1957), Dievo nendrelės (Les Bouts de bois de Dieu 1960, lietuvių kalba 1965), Pašto perlaida (Le Mandat 1965, S. Ousmaneʼ o filmas 1968, tai pirmasis pilnametražis spalvotas filmas, sukurtas Juodojoje Afrikoje; Venecijos festivalio prizas), Bejėgystė (Xala 1973, S. Ousmaneʼ o filmas 1975), Imperijos baigtis (Le Dernier de l’empire 2 t. 1981). Parašė novelių (rinkinys Voltaikas / Voltaïque 1962). Sukūrė filmus Juodaodė iš... (La Noire de... 1966, Kanų festivalio Didysis žiuri prizas 1967), Karo dievas (Emitai 1971, Berlyno festivalio prizas 1972), Pašaliečiai (Ceddo 1977, Berlyno festivalio prizas), Stovykla Tiarua (Camp de Thiaroye 1987, Venecijos festivalio prizai 1988), Kilnusis žmogus (Guelwaar 1992, Venecijos festivalio prizas), Faat Kiné (2004), Moolaade (2004, Kanų festivalio prizas). S. Ousmaneʼ o kūryboje vyrauja socialinė tematika, keliamos rasizmo, darbininkų išnaudojimo kolonializmo laikotarpiu problemos, gvildenami moderniojo pasaulio įtakos, korupcijos nepriklausomoje šalyje klausimai. Lietuvių kalba dar išleistas jo novelių rinkinys pavadinimu Pašto perlaida (1983).