Orlov Sergej (Sergejus Orlòvas) 1921 08 22Megra (Belozersko rj., Vologdos sr.) 1977 10 07Maskva, rusų poetas. SSRS–Vokietijos karo dalyvis. 1954 baigė M. Gorkio pasaulinės literatūros institutą Maskvoje. Poezijoje (rinkiniai Trečioji pavara / Tret’a skorost’ 1946, Vaivorykštė stepėje / Raduga v stepi 1952, Miestelis / Gorodok 1953, Pirmosios meilės balsas / Golos pervoj ljubvi 1958, Širdies atmintis / Pamjat' serdca 1960, Dienos / Dni 1966, Ištikimybė / Vernost' 1973) daugiausia vyrauja karo tema, įtaigiai ir emocionaliai atskleidžiama kareivio pasaulėjauta; būdinga klasikinė eilėdara, nuoširdi intonacija, psichologinis atvirumas. Dar parašė meilės ir peizažinių eilėraščių, poetinį ciklą kosmoso tema Žodis apie Ciolkovskį (Slovo o Ciolkovskom 1962), poemų (Svetlana 1949, Viena meilė / Odna ljubov' 1962, Ant purpurinės strėlės antgalio / Na ostrie strely bagrjanoj, išspausdinta 1980), veikalą apie kūrybą Gyvieji liudininkai (Svideteli živye 1971), straipsnių rinkinį Vienu du su tavimi (Naedine s toboju, išleista 1978).