R. van der Weyden. Jėzaus Kristaus gimimas (vadinamasis Bladelino altorius; aliejus, medis, apie 1450, Paveikslų galerija Berlyne)

Šiáurės renesánsas, 1430–1580 Nyderlanduose ir Vokietijoje plitusi Renesanso atmaina. Šiaurės renesansas klostėsi veikiamas italų renesanso, vietinių tradicijų, turi vėlyvosios gotikos, manierizmo bruožų. Šiaurės renesanso dailės ir architektūros stilistika pasižymi mišriomis formomis, dekoratyvumu, smulkių detalių gausa, juntama paviršutiniška antikos paveldo įtaka (todėl netaikoma italų renesanso periodizacija). 15 a. pradžioje Šiaurės renesanso tapybai įtakos turėjo Nyderlandų sienų tapyba, rankraštinių knygų miniatiūros (Kotrynos Klevietės valandų knyga, apie 1440, Kotrynos Klevietės meistras), tapyba ant stiklo. Kūriniuose ryšku iš gotikos miniatiūrų perimtas kruopštus juvelyriškas piešinys, savita, medžiagiškumą perteikianti drabužių klosčių tapysena. 15 a. Nyderlanduose suklestėjo molbertinė tapyba. Jos pradininkais laikomi broliai J. van Eyckas ir H. van Eyckas ištobulino lesiruotę, aliejinės tapybos techniką. J. van Eyckas, H. van der Goesas, H. Memlingas, R. Campinas, P. Christus, R. van der Weydenas tapybos kūriniuose perteikė erdvės gilumą, šviesą, subtiliai vaizdavo daiktų paviršių. Šiaurės Europoje plitęs reformacijos judėjimas buvo palankus pasaulietinės dailės (portreto, buitinio žanro, peizažo, natiurmorto), grafikos ir knygos meno plėtotei. Humanistinių idėjų įtaka ryšku P. Bruegelio vyresniojo kūryboje, realistinės detalės, buitinio žanro, peizažo, natiurmorto pradmenys būdinga H. Boscho tapybai. 15 a. antroje pusėje Vokietijoje medžio raižiniais pradėta iliustruoti spausdintas knygas, šią techniką tobulino vokiečių dailininkai A. Düreris, H. Baldungas, H. Holbeinas jaunesnysis, vario raižinio techniką plėtojo M. Schongaueris, V. Stossas. Grafikos plėtotė turėjo įtakos Vokietijos renesanso tapybai; kūriniuose ryšku ekspresyvumas, detalių linijinių savybių akcentavimas. Kiti žymesni to laikotarpio dailininkai: M. Grünewaldas, A. Altdorferis, W. Huberis; skulptoriai P. Vischeris, T. Riemenschneideris, M. Pacheris. Šiaurės renesansas turėjo įtakos Prancūzijos renesanso dailei.

2271

L: P. Burke Renesansas Vilnius 1992; P. Murray, L. Murray Renesanso menas Vilnius 2000.