Atamùkas Solomonas 1918 01 31Kijevas 2014 12 19, Lietuvos istorikas. Lietuvos žydų bendruomenės veikėjas. Ist. dr. (1979). 1936–40 už antivalstybinę veiklą kalintas; 1937 įstojo į Lietuvos komunistų partiją. Per 1940–41 sovietinę okupaciją partinis veikėjas Kaune. 1942–43 SSRS kariuomenės 16 lietuviškosios šaulių divizijos politinis, po demobilizacijos partinis darbuotojas. 1954 Maskvoje baigė Neakivaizdinę aukštąją partinę mokyklą prie SSKP Centro komiteto. 1953–75 dėstė Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, 1965–74 katedros vedėjas. Nuo 1977 dirbo Istorijos institute. Vienas Lietuvos žydų kultūros draugijos steigėjų (1988). Nuo 1990 gyveno Izraelyje.

Parašė oficialiąja sovietine ideologija paremtų knygų iš LSSR ir Lietuvos komunistų partijos istorijos (Nauja Lietuva, nauji kadrai 1974). Vilniuje išleistos knygos Žydai Lietuvoje (lietuvių ir rusų kalba 1990) ir Lietuvos žydų kelias: Nuo XIV amžiaus iki XX amžiaus pabaigos (1998).

2066