Orzechowski Stanisław (Stanislavas Ožechòvskis), lot. Oriehovius 1513 11 11Peremislis 1566?, lenkų rašytojas, publicistas, istorikas. Rašė lotynų ir lenkų kalbomis. 1526–28 studijavo Jogailos universitete, 1528–31 – Vienoje, Wittenberge ir Leipcige. Ten S. Orzechowskį paveikė protestantizmo idėjos. Vykdydamas tėvo norą 1531–40 su pertraukomis mokslus tęsė Paduvoje, Bolonijoje, Venecijoje ir Romoje. Romoje galutinai apsisprendė būti kataliku. 1541 grįžo į Lenkiją, įšventintas kunigu. Išleido kunigų celibatą kritikuojančią brošiūrą Apie celibatą (De lege coelibatus 1547). 1551 vedė, už tai vyskupo buvo atskirtas nuo bažnyčios ir prakeiktas, bet 1552 Petrakavo seime bajorai priėmė S. Orzechowskį išteisinantį nutarimą. S. Orzechowskis tapo ortodoksinės katalikybės gynėju. Ragino Europos tautas vienytis prieš galimą turkų pavojų. Kūriniuose kritikavo reformacijos veikėjus, skelbė teokratinę valstybę su vadovais, besąlygiškai paklūstančiais Katalikų bažnyčiai. Kritikavo Seimo (1562–63) egzekucinius sprendimus. Neigė Lietuvos politinį savarankiškumą, buvo Žygimanto Augusto vedybų su Barbora Radvilaite priešininkas. Išleido veikalus Pasikalbėjimai, arba Dialogas apie Lenkų Karalystės egzekuciją (Rozmowa albo Dialog około egzekucyej Polskiej Korony 1563), Quincunx tai yra Lenkijos Karalystės vaizdas… (Quincunx to jest wzór Korony Polskiej… 1564). Biografija Jano Tarnowskio gyvenimas ir mirtis (Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego, išleista 1773) laikoma viena geriausių, parašytų lenkų Renesanso laikotarpiu.

3047