Stomma Stanisław (Stanislavas Stomà) 1908 01 18Šateiniai (Surviliškio valsčius) 2005 07 21Varšuva, Lenkijos visuomenės ir politikos veikėjas, teisininkas. Habil. dr. (1947).

Išsilavinimas ir veikla

1928–32 studijavo Vilniaus universitete, 1938–39 – Prancūzijoje. Nuo 1946 dirbo katalikiškuose žurnaluose Znak (1946–53 vyriausiasis redaktorius) ir Tygodnik Powszechny. 1947–50 ir 1956–78 dėstė baudžiamąją teisę Jogailos universitete Krokuvoje.

1957–76 Lenkijos Seimo narys (nepriklausomas deputatas). 1968 03 su kitais pasirašė skundą vyriausybei dėl represijų prieš mitinguojančius Varšuvos universiteto studentus (Kovo įvykiai Lenkijoje). 1976 vienintelis Seime balsavo prieš naują socialistinę Lenkijos konstituciją. 1989–91 senatorius.

1958–64 Krokuvos katalikų inteligentų klubo pirmininkas. 1981–85 vadovavo Visuomeninei tarybai prie Lenkijos primo. 1984 įsteigė politinės minties klubą Dziekania, jam vadovavo iki 1989. Kaip opozicinės grupės atstovas dalyvavo Apskritojo stalo susitarime. Nuo 1991 Laisvės unijos (1991–94 Demokratinė unija) valdybos narys. Būdamas liberalių pažiūrų katalikas vienas pirmesniųjų su kitais Lenkijos inteligentais nuo 1950 siekė suartėti su Vokietija, Lenkijos ir Vokietijos susitaikymo vienas pradininkų (už tai 1988 apdovanotas Didžiuoju nuopelnų Vokietijos Federacinei Respublikai kryžiumi).

Knygos

Svarbiausi veikalai: Mintys apie kultūrą ir politiką (Myśli o kulturze i polityce 1960), Ar fatalizmas yra priešiškumas? Mintys apie lenkų–vokiečių santykius (Czy fatalizm wrogości? Myśli o stosunkach polsko–niemieckich 1979), Sunkios istorijos pamokos (Trudne lekcje historii 1998).

Apdovanojimai

Didysis nuopelnų Vokietijos Federacinei Respublikai kryžius (1988).