Stanislovas Didžiulis

Didžiùlis Stanislovas 1850 11 20Griežionėlės (netoli Viešintų) 1927 05 19Griežionėlės (Andrioniškio vlsč.; palaidotas Padvarninkuose, Anykščių rj. savivaldybė), lietuvių kultūros ir visuomenės veikėjas, bibliografas. L. Didžiulienės‑Žmonos vyras, A. Didžiulio tėvas. Vienas pirmųjų lietuvių draudžiamosios spaudos platintojų. 1870 pradėjo slapta kaupti asmeninę lituanistinę biblioteką (vertingiausią dalį prieš mirtį perdavė Lietuvos universitetui). Padėjo platinti spaudą Garšvių draugijai (bendradarbiavo su J. Bieliniu, K. Ūdra, J. Šiaučiūnu, Jurgiu Baranausku, Juozu Baranausku, J. Maldžiumi, J. Justinavičiumi ir kt.). Dalyvavo akcijose prieš lietuvių spaudos draudimą, rinko tautosaką (dalis jo surinktos tautosakos 1926 išspausdinta Tautoje ir žodyje), sudarė lietuvių spaudos ir lituanikos bibliografijos rodyklių. Bibliografijos žinių teikė K. Estreicheriui, S. Baltramaičiui, M. Stankevičiui, E. Volteriui. Bendravo su M. Valančiumi, A. Baranausku, J. Jablonskiu, Mažosios Lietuvos spaustuvininkais ir leidėjais. Bendradarbiavo Aušroje (ją prenumeravo ir platino), Žemaičių ir Lietuvos apžvalgoje, vėliau suartėjo su varpininkais. 1905 revoliucinių įvykių dalyvis, platino socialdemokratų spaudą. 1906 kalintas, 1907–17 buvo tremtyje Kanske. 1917–24 gyveno Jaltoje. 1924 grįžo į Lietuvą.

2593