Pčckis Stanislovas (lenk. Stanisław Pczycki) apie 1770? 1844?, Lietuvos grafikas. Basųjų karmelitų ordino vienuolis. Vienuolinis vardas Mauricijus Karmelitas. 1805–1908 studijavo raižybą Vilniaus universitete (pas I. Veisą). Sukūrė nedidelio formato ovalių portretų (Napoleono Bonaparto, 1811, V. Kalinskio, 1805) knygoms ir jų autorių reprezentacijai. Subtilia šviesokaita, dekoratyvumu išsiskiria klasicistinis generolo V. Moreau portretas (1806). Meistriškai reprodukavo tapybos paveikslų (dailininko A. Carracci Nukryžiuotasis), brūkšnine vario raižinio technika sukūrė nedidelio formato religinio turinio paveikslų. Kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus.