Stasys Dirmantas

Drmantas Stasys 1887 11 14Raseiniai 1975 01 26Čikaga, Lietuvos visuomenės, valstybės ir karo veikėjas. Geodezininkas. Brigados generolas (1937).

1914 baigė Maskvos Konstantino matininkų institutą. Per I pasaulinį karą Rusijos kariuomenės karininkas. 1918 Kaune su kitais įkūrė Matininkų sąjungą, suorganizavo matininkų kursus. 1919 įstojo į Lietuvos kariuomenę, 1919–24 dėstė Karo mokykloje. 1921–22 Aukštųjų kursų, nuo 1922 Lietuvos universiteto Geodezijos katedros vedėjas; profesorius (1930). 1924–27 Aukštųjų karo technikos kursų, 1926–27 Vyriausiojo štabo Karo mokslo valdybos, 1927–29 Karo technikos, 1929–33 Aukštųjų karininkų kursų viršininkas. 1935–38 krašto apsaugos ministras. 1942–44 Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakulteto dekanas.

1944 pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1950 gyveno Čikagoje, buvo Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių organizacijų, tarp jų Pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos (1959–68), Lietuvių profesorių draugijos Amerikoje (1964–74), pirmininkas.

1919–20 parašė pirmuosius lietuviškus vadovėlius artileristams, knygas Topografija (1923), Nivelyrų konstrukcijos (1932) ir kitas.

Gedimino 2 laipsnio (1928), Vytauto Didžiojo 3 laipsnio (1933) ordinas.

2778