Stasys Paliulis

Paliùlis Stasys 1902 05 07Savučiai (Vabalninko vlsč., Biržų apskr.) 1996 09 19Vilnius, lietuvių tautosakininkas, pedagogas. Dr. (hum. m.; istorijos mokslų kand. 1964). 1920–23 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje (1922 įkūrė pirmąjį Lietuvos mokykloje skudučių ansamblį), 1923–24 – Kauno muzikos mokykloje (O. Marini dainavimo klasėje), 1923–25 ir 1929–33 – Vytauto Didžiojo universitete (baigė Humanitarinių mokslų fakultetą). 1924 Sviliuose (Biržų apskr.) įkūrė Lietuvos jaunimo sąjungos skyrių ir chorą, jiems vadovavo. Nuo 1925 mokytojavo. 1937–40 Vilkaviškio, 1940–41 Zarasų, 1944 Rokiškio gimnazijų direktorius. 1944–45 Švietimo liaudies komisariato Pradinių ir vidurinių mokyklų valdybos viršininkas. 1945–48 dėstė Vilniaus universitete, 1945–92 – Vilniaus pedagoginiame institute, 1946–50 Rusų literatūros katedros vedėjas, 1946–54 Rusų kalbos ir literatūros ir Užsienio kalbų fakultetų dekanas, 1965–73 savo paties įkurto studentų sutartinių ansamblio vadovas; docentas (1949). Pirmasis Lietuvoje išpopuliarino skudučius (1935–37 išplatino daugiau kaip 300 komplektų), ragus, daudytes, jų tradicinį ir naujovišką repertuarą, pritaikė jiems savitą garsų užrašymo sistemą. Įvairiuose miestuose įkūrė moksleivių, studentų, karių ir skautų skudučių, ragų, daudyčių ansamblių; koncertavo Lietuvoje, pasauliniuose ir tarptautiniuose skautų sąskrydžiuose Estijoje (1932), Vengrijoje (1933), Latvijoje (1934). Išugdė skudučių ansamblių vadovų. Nuo 1925 vienas ir su mokiniais užrašė (daugiausia Biržų, Kupiškio, Rokiškio apskrityse) daugiau kaip 7000 muzikinio folkloro, tautosakos, etnografijos dalykų. Rinkinyje Lietuvių liaudies instrumentinė muzika. Pučiamieji instrumentai (1959) paskelbė Šiaurrytinės Lietuvos muzikinio folkloro 366 kūrinius. Parašė studijų apie vokalines sutartines, skudučių, ragų, daudyčių muziką, sutartinių istoriografiją ir jų kalbos ypatybes. Paskelbė straipsnių, atsiminimų, muzikos knygų recenzijų. Parengė Nurodymus rinkti medžiagai apie lietuvių liaudies muzikos instrumentus (1966). Skaitė pranešimus respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose.

L: Stasys Paliulis. Sutartinių ir skudučių keliais. Tautosakininko gyvenimas ir darbai / parengė A. Vyžintas Vilnius 2002.

1352