Stasys Paska

Paskà Stasys 1920 10 24Radviliškis 1981 11 25Šiauliai, lietuvių teatro aktorius. 1940 baigė Panevėžio dramos teatro vaidybos studiją. 1940–45 Panevėžio dramos teatro, 1945–49 Žemaičių teatro Telšiuose, 1949–81 Šiaulių dramos teatro aktorius. Svarbesni vaidmenys: Leonidas (A. Ostrovskio Augintinė 1948), Rankas (H. Ibseno Nora 1953), Astrovas (A. Čechovo Dėdė Vania 1954), Pilypas II (F. Schillerio Don Karlas 1960), Kalvaitis, Šarūnas (V. Krėvės Žentas 1964, Šarūnas 1966), Leninas (M. Šatrovo Liepos šeštoji 1967 ir D. Zorino Amžinasis šaltinis 1970), Majoras (A. Fredro Damos ir husarai 1968), Plioplys (V. Rimkevičiaus Girių kirtėjai 1969), Junius (B. Sruogos Pajūrio kurortas 1975), Algaudas (P. Vaičiūno Prisikėlimas 1976), Ochas (A. Suchovo‑Kobylino Tarelkino mirtis 1979). Režisavo spektaklių (S. Aliošino Antroji žmona 1969, Z. Pluhařo Paskutinis sustojimas 1981). Vaidyba raiški, ypač išsiskiria herojiniai vaidmenys, būdinga psichologiškumas.

1706