Taivãno téisinė padėts

Pagal 1947 konstituciją (kelis kartus taisyta) Taivanas – Kinijos provincija (faktiškai respublika, nepriklausoma nuo Kinijos valdžios). Taivano vadovas, ginkluotųjų pajėgų vadas – prezidentas, kartu su viceprezidentu renkamas visuotiniais tiesioginiais rinkimais 4 metų kadencijai (gali būti išrinktas 2 kadencijai). Įstatymus leidžia vienerių rūmų parlamentas – Įstatymų Leidžiamasis Juanis (Lifa Yuan), jį sudaro 113 narių (73 nariai visuotiniais tiesioginiais rinkimais renkami vienmandatėse apygardose, 6 vietos skirtos senųjų gyventojų atstovams, 34 mandatai paskirstomi politinėms partijoms pagal proporcinio atstovavimo sistemą); visi renkami 4 metams. Vykdomoji valdžia priklauso Vykdomajam Juaniui (Xingzhung Yuan), kurį sudaro prezidento skiriami ministras pirmininkas, ministro pirmininko siūlymu – ministro pirmininko pavaduotojas, ministrai. Veikia Konstitucinis Teismas (15 narių; pirmininko, vicepirmininko ir dar 4 narių kadencija 4 metai, kitų 9 narių – 8 metai), Aukščiausiasis Teismas, aukštesnieji, pirmosios instancijos, administraciniai teismai. Teisėjus parlamento pritarimu skiria prezidentas. Nacionalinė šventė – spalio 10 – Respublikos diena.

2271

Taivanas

Taivano gamta

Taivano gyventojai

Taivano partijos ir profsąjungos

Taivano ūkis

Taivano istorija

Taivano švietimas

Taivano literatūra

Taivano architektūra

Taivano dailė

Taivano kinas

Taivano žiniasklaida