Parnicki Teodor (Teodoras Parnckis) 1908 03 05Berlynas 1988 12 05Varšuva, lenkų rašytojas. Vaikystę praleido Rusijoje, vėliau Harbine (Mandžiūrija) baigė lenkų gimnaziją. Nuo 1928 gyveno Lenkijoje, Jogailos universitete studijavo lenkų ir anglų filologiją bei orientalistiką. 1932–34 bendradarbiavo leidinyje Kurier Lwowski, 1933–38 – Kurier Literacko-Naukowy. 1939 lankėsi Graikijoje, Bulgarijoje, Italijoje. Sovietų armijai okupavus Lvovą 1940 NKVD suimtas ir kalintas, 1941 atgavo laisvę. 1941–43 Lenkijos ambasados kultūros atašė Kuibyševe; redagavo žurnalą Polska; vėliau su ambasados personalu išvyko į Teheraną. 1944–45 gyveno Meksikoje. 1972–73 dėstė Varšuvos universitete. Romanų cikluose Nauja pasaka (Nowa baśń 6 t. 1962–70), Mėnulio veidas (Twarz księżyca t. 1–2 1961, t. 3 1967) nagrinėjo Azijos ir romėnų kultūros sąsajas pradėjus įsigalėti krikščionybei, Lenkijos valstybės ištakas ir jos vietą šiuolaikinėje Europoje. Parašė romanus Aecijus, paskutinis romėnas (Aecjusz, ostatni Rzymianin 1937), Sidabro ereliai (Srebrne orły 1944), Užmušk Kleopatrą (Zabij Kleopatrę 1968), Kitas Kleopatros gyvenimas (Inne życie Kleopatry 1969), Tapatybė (Tożsamość), Tolimų kelionių mūza (Muza dalekich podróży, abu 1970), Pats išeisiu neginkluotas (Sam wyjdę bezbronny 1976).

3047