„Tėvynės sargas“, Lietuvos krikščionių demokratų partijos savaitraštis, 1917–18 ėjęs Vilniuje, 1920–26 Kaune. Rašė politikos, religijos, švietimo, literatūros, ūkio ir kitais visuomenės klausimais, skleidė tautiškumo, katalikybės idėjas. Turėjo mėnesinius priedus Žvaigždutė (1923), Šeimyna (1923–26), Naujakuris (1925–26), Svirplys (1925–26), Jaunimas (1925–26), savaitinį priedą Ūkininkas (1921–22). Redaktoriai ir leidėjai: A. Stulginskis (1917–18), S. Tijūnaitis (1920–22), J. Andziulis (1922–24), J. Sakalauskas (1924–25), J. Dagilis (1925–26). Bendradarbiavo K. Bizauskas, K. Čibiras, P. Dogelis, L. Gira, P. Jucaitis, F. Kirša, A. Petrulis, M. Reinys, J. Staugaitis, A. Vileišis ir kiti.