Thomas Paine (aliejus, 1880, dailininkas A. Millière’as, Nacionalinė portretų galerija Londone)

Paine Thomas (Tomas Penas) 1737 01 29Thetford (Anglija) 1809 06 08Niujorkas, Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų politinis veikėjas, politinis rašytojas. Paragintas B. Franklino 1774 atvyko į Šiaurės Ameriką. Filadelfijoje leido laikraštį Pensylvania Magazine. 1776 paskelbė pamfletą Sveikas protas (Common Sense), kuriame teigė, kad kiekviena tauta turi teisę turėti tokią vyriausybę, kokios nori, ragino britų Šiaurės Amerikos kolonijas sukilti ir paskelbti nepriklausomybę. Pamfletas, pasak G. Washingtono, padarė perversmą Amerikos žmonių sąmonėje. T. Paineʼas dalyvavo Jungtinių Amerikos Valstijų nepriklausomybės kare, 1777–79 buvo Kontinentinio Kongreso Užsienio reikalų komiteto sekretorius. 1787 sugrįžo į Didžiąją Britaniją. Bendradarbiavo su radikalais, traktate Žmogaus teisės (The Right of Man 2 tomai 1791–92) gynė Prancūzijos revoliuciją ir respublikoniškas idėjas. Įžvelgusi grėsmę monarchijai Didžiosios Britanijos valdžia traktatą uždraudė. Siekdamas išvengti suėmimo T. Paineʼas 1792 išvyko į Prancūziją. 1792–93 Nacionalinio konvento deputatas. Žirondistų šalininkas, 1793–94 jakobinų kalintas. 1794–96 paskelbė traktatą Proto amžius (The Age of Reason), kuriame kritikavo krikščioniškąją doktriną ir išreiškė radikalias deistines pažiūras. 1802 vėl atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, bet religingos amerikiečių visuomenės, kuri laikė T. Paineʼą ateistu, buvo sutiktas priešiškai. Mirė skurde ir užmarštyje.