Vaclovas Paprockas

Papròckas Vaclovas 1905 09 29Asavytai (Degučių vlsč., Zarasų apskr.) 1976 03 12Bruklinas (Niujorko valstija), Lietuvos gydytojas chirurgas. 1927 baigė Zarasų mokytojų kursus, 1929 – S. Daukanto mokytojų seminariją Kaune, 1936 Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. 1937–44 Vytauto Didžiojo universiteto Chirurgijos klinikos asistentas. 1941–43 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus sanatorijos, 1942–44 Kauno vaikų ligoninės konsultantas. 1943 tobulinosi Vienos ir Berlyno klinikose. Lietuvoje dėstė Šaulių sąjungos ir Darbo rūmų pirmosios pagalbos kursuose. Pirmasis Lietuvoje diagnostikai pritaikė arteriografiją. Pasitraukęs į Vakarus 1944–46 buvo Vöcklabrucko apskrities ligoninės Austrijoje vyriausiasis gydytojas. 1946–47 stažavo Innsbrucko universiteto Medicinos fakultete. 1947 atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. Nuo 1951 Brukline vertėsi privačia praktika. Priklausė korporacijai Fraternitas Lithuanica. 1969–71 Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungos pirmininkas. Su S. Budriu 1967 išleido knygą Dr. Alexander Carolius Cursius‑Curtius. Savo lėšomis išleido pašto ženklą, simbolizuojantį pavergtąją Lietuvą, Niujorke – muzikos kūrinį Paskutinis birželis (muzika B. Budriūno, tekstas B. Pūkelevičiūtės). Kreipėsi į SSRS ambasadą Vašingtone, kad būtų nubausti nusikaltėliai, 1941 nužudę Panevėžio ligoninės gydytojus A. Gudonį, S. Mačiulį, J. Žemgulį ir medicinos seserį Z. E. Kanevičienę.