Panov Valerij (Valerijus Panòvas), tikr. Šulman 1938 03 12Vitebskas, rusų baleto artistas, baletmeisteris. 1952–56 (su pertrauka) šoko Lietuvos operos ir baleto teatre. 1957 baigęs Leningrado choreografijos mokyklą iki 1964 šoko Mažajame operos teatre Leningrade. 1964–72 S. Kirovo operos ir baleto teatro Leningrade solistas. V. Panovo sukurtiems personažams būdinga charakterių ir plastikos įvairovė; svarbesni vaidmenys: Chuliganas (D. Šostakovičiaus Panelė ir chuliganas), d’Artanjanas (V. Basnerio Trys muškietininkai), Osmanas (M. Kažlajevo Kalnietė), Hamletas (N. Červinskio Hamletas), Velnias (A. Petrovo Pasaulio sukūrimas). 1972 paprašė vizos emigruoti į Izraelį, todėl buvo pašalintas iš teatro. 1974 išvyko į Izraelį. Šoko Izraelyje, šoko ir statė baletus Vokietijos Federacinėje Respublikoje (1977–83, 1989 Vokiečių valstybės operos Vakarų Berlyne, 1992–97 Miesto operos Bonoje baleto trupės meno vadovas), Austrijoje (1981, 1983 Vienoje), Olandijoje (1984–87 Flandrijos karališkojo baleto Antverpene meno vadovas) ir kitur. 1999 Ašdode (Izraelis) įkūrė savo vardo baleto teatrą ir baleto mokyklą. Svarbesni baletai: S. Prokofjevo Pelenė (1977), Idiotas (1978, pagal D. Šostakovičiaus muziką), Karas ir taika (1981, pagal P. Čaikovskio muziką), Trys seserys (1984, pagal S. Rachmaninovo muziką), Tilis Ulenšpygelis (1985, pagal R. Strausso muziką). Parašė atsiminimų knygą Šokti (To Dance 1978).

57