Palỹs Viktoras 1907 09 25Alytus 1987 05 19Kaunas, lietuvių skulptorius. J. R. Palio ir V. V. Palio tėvas. 1936 baigė Kauno meno mokyklą (mokytojas J. Zikaras), mokėsi grafikos pas A. Galdiką. 1938 Tartu baigė aukštąją dailės mokyklą Pallas. 1938–42 dėstė Kauno pirmojoje amatų mokykloje. 1940 Kauno universitete baigė teisę. 1944–51 dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, 1960–82 Lietuvos dailės instituto Kauno taikomosios dailės skyriuje; profesorius (1970). 1952–55 Kauno Dailės kombinato direktoriaus pavaduotojas, 1955–60 direktorius. Nuo 1939 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje, individualios Kaune (1939, 1959). Sukūrė kamerinių skulptūrų (Bedarbis 1936, Sėdinti mergaitė, Mirties genijus, abi 1937, Auka 1939), portretų (žmonos, 1937, Abiturientė 1959, M. Römerio 1970), paminklų (P. Cvirkos Kaune, 1958, L. Giros Vilniuje, 1974), reljefų, medalių (Petras Cvirka 1960), iliustavo knygų (B. Brazdžionio Per pasaulį keliauja žmogus 1943). Skulptūroms būdinga neoklasicistinės, apibendrintos formos, monumentalumas. Skulptoriaus mokiniai: G. Jokūbonis, K. Kisielius, J. Balčikonis. Kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus.

2967