Vlniaus krãšto spaudà, periodiniai leidiniai, 1919–39 ėję lenkų okupuotame Vilniuje ir Vilniaus krašte. Lenkų administracijai įsitvirtinus Vilniaus krašte lietuvių spaudą imta persekioti: leidiniai buvo uždaromi cenzūros, jų redaktoriai baudžiami, todėl lietuvių laikraščiai dažnai keitė pavadinimus, buvo leidžiami nauji trumpalaikiai ir vienkartiniai leidiniai. Iš viso šiuo laikotarpiu ėjo daugiau kaip 130 pavadinimų (svarbiausi nurodyti 1 lentelėje) periodinių leidinių lietuvių kalba (iš jų daugiau kaip 80 vienkartinių). Svarbesni vienkartiniai literatūriniai leidiniai: Varsnos, Varpos, Vingis (visi 1937), Sėja, Pjūvis, Vienkartinis (visi 1938), Versmė (1939). Lietuviškų laikraščių ir žurnalų leidime aktyviai dalyvavo Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto nariai (M. Biržiška, D. Alseika, P. Kraujalis ir kiti). Kiti žymesni krašto žurnalistai: V. Budrevičius, K. Čibiras, A. Juknevičius, P. Karazija, R. Mackonis, V. Žilėnas. Iš 1937 leistų periodinių leidinių (iš viso 114) 74 ėjo lenkų, 16 – jidiš, 12 – baltarusių, 9 – lietuvių, 3 – rusų kalba. Svarbiausi lenkų, baltarusių, rusų, jidiš kalbomis ėję leidiniai nurodyti 2–5 lentelėse.

1 lent. Svarbiausi Vilniaus krašto periodiniai leidiniai lietuvių kalba
Leidinio pavadinimas Leidimo metai
laikraščiai
Jaunuomenės žiedai, ateitininkų 1918–1924
Nepriklausomoji Lietuva 1919–1920
Mūsų balsas* 1919–1923
Suvienytoji Lietuva* 1920
Vilniaus aidas 1920
Vilniaus garsas 1920–1922
Vilnius 1920–1921
Vilnietis 1921–1922
Rytų Lietuva 1922–1923
Garsas 1922–1923
Vilniaus kelias 1923
Lietuvos kelias, katalikų 1923–1925
Lietuvos rytai 1923–1924
Vilniaus aidas 1924–1928
Vilniaus balsas 1924
Kelias 1925–1928
Vilniaus varpas, katalikų 1927–1931
Vilniaus skautas 1927–1928
Vytis 1927–1930
Ekonominės Pabaltės žinios 1928–1929
Vilniaus rytojus 1928–1937
Vilniaus žodis 1929–1939
Vilniaus aušra, katalikų 1932–1939
Budėk!, skautų 1934
Mokinio balsas 1937
Aidas 1938–1939
Žagrė, moksleivių 1938–1939
Jaunimo kelias 1939
žurnalai
Jaunimo draugas, katalikų 1926–1937
Vilniaus šviesa 1928–1929
Lietuviškas baras 1933–1939
Menas ir literatūra 1934

* leido lenkų administracija

2 lent. Svarbiausi Vilniaus krašto periodiniai leidiniai lenkų kalba
Leidinio pavadinimas Leidimo metai
laikraščiai
Tygodnik Rolniczy 1911–1915 ir 1922–1939
Przegląd Wileński 1912–1938
Dziennik Wileński, dienraštis 1916–1939
Nasz kraj, dienraštis 1919–1920
Echo Litwy*, red. M. Biržiška 1919–1920
Głos Litwy*, red. M. Biržiška 1919–1922
Nasza ziemia* 1919–1922
Dzwon Litwy*, red. M. Biržiška 1920–1921
Gazeta Krajowa 1920–1922
Nasza niwa* 1920
Głos Wileński 1920–1930
Wiadomości Wileńskie*, red. M. Biržiška 1920
Głos ludu* 1921
Nowiny Wileńskie* 1921–1922
Express Wileński, dienraštis 1922–1939
Litwa* 1922
Słowo, dienraštis 1922–1939
Ziemia ojczysta* 1923
Kurier Wileński, dienraštis 1924–1940
Życie ludu* 1924–1929
Biuletyn Kowieński WILBI 1925–1938
Nasz Przyjaciel, dienraštis 1928–1939
Nowe Życie 1928–1931
Gospodarz Kresowy 1929–1937
Goniec, dienraštis 1932–1935
Wieczór Wilna 1932–1935
Gazeta Wileńska 1934–1939
Wieczorna gazeta Wileńska 1934–1939
Robotnik Wileński 1938–1939
žurnalai
Południe 1921–1925
Alma Mater Vilnensis, moksl. 1922–1935
Ateneum Wileńskie, moksl. 1923–1939
Myśl Karaimska 1924–1939
Wileński Przegląd Artystyczny 1924–1926
Tygodnik Wileński 1925–1926
Źródła Mocy 1927–1931
Żagary 1931–1934
Piony 1932
Rocznik Tatarski 1932–1938
Środy Literackie 1935–1937

* leido Vilniaus lietuviai

3 lent. Svarbiausi Vilniaus krašto periodiniai leidiniai baltarusių kalba
Leidinio pavadinimas Leidimo metai
Belaruskaja krynica, dienraštis 1919–1940
Belaruskija vedamasci 1921–1922
Golas belarusa 1924
Belaruskaja dolja 1925
Belaruskaja niva 1925–1926
Sjaljanskaja niva 1925–1928
Belaruskae slova, dienraštis 1926–1928
Narod 1927–1929
Belaruskaja zarnica, rel. žrn. 1928–1929
Chryścijanskaja Dumka, kat. žrn., ėjo lot. rašmenimis 1928–1939
Šljach moladzi, žrn. 1929–1939
Belaruskaja gazeta 1933–1934
Belaruski letapis, žrn. 1933–1939
Kaloss’se, žrn. 1935–1939

4 lent. Svarbiausi Vilniaus krašto periodiniai leidiniai rusų kalba
Leidinio pavadinimas Leidimo metai
Novaja ėra 1918–1919
Naša ėra 1919
Vilenskij kurjer* 1919–1921
Litva* 1920–1921
Vilenskoe slovo 1920–1921
Vilenskoe utro, dienraštis 1921–1928
Vilenskaja reč 1922
Naše vremja 1929–1936
Russkoe slovo, žrn. 1931–1934
Utjos, lit. žrn. 1931–1932
Rodnoe slovo, jaunimo žrn. 1934–1936
Litovskij vestnik 1935–1939

* redagavo M. Biržiška

5 lent. Svarbiausi Vilniaus krašto periodiniai leidiniai jidiš kalba
Leidinio pavadinimas Leidimo metai
Der Fraind, dienraštis 1914–1924
Der Jidišer soicher 1919–1928
Der Chaver 1920–1939
Unzer hilf, žrn. 1921–1924, 1932
Vilner tog, dienraštis 1925–1939
Di Cait, dienraštis 1924–1939
Dos Vort 1924–1939
Ovent kurjer 1928–1939
Unzer veg 1930–1939
Vilner ekspres, dienraštis 1934–1939
Zibn tog 1935–1936