„Viltis“, politikos, visuomenės ir literatūros laikraštis, 1907–15 ir 1991–94 ėjęs Vilniuje. 1907–13 leistas tris kartus per savaitę, 1913–15 – dienraštis, 1991–94 ėjo nereguliariai. Įsteigė A. Smetona ir J. Tumas-Vaižgantas. 1991 laikraštį atkūrė Lietuvių tautininkų sąjunga. Daug dėmesio skyrė tautinei kultūrai, nagrinėjo lietuvių kalbos, tautosakos, meno, mokslo, švietimo klausimus. Spausdino grožinės literatūros kūrinius. Prisidėjo prie tautininkų politinės srovės susidarymo. Bendradarbiavo T. Balanda, J. Balčikonis, J. Basanavičius, P. P. Būčys, M. Davainis-Silvestraitis, L. Gira, M. Yčas, P. Jakubėnas, P. Januševičius, M. Kubiliūtė, G. Landsbergis-Žemkalnis, P. Mašiotas, K. Puida, J. Ralys, Just. Staugaitis ir kiti. Redaktoriai: A. Smetona (1907–13), P. Dovydaitis (1914–15), R. Smetona (1991–92), B. Sriubas (1992–94). Tiražas 12 000 egzempliorių (1991), 2000 egzempliorių (1994).

Laikraščio Viltis darbuotojai A. Smetona, J. Tumas-Vaižgantas, K. Žalys ir L. Gira