Vincentas Dienys

Dienỹs Vincentas 1936 04 22Aleknos (Rokiškio apskr.), lietuvių fizikas. Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas (2011; 1987–2011 narys korespondentas). Habil. dr. (fiziniai m.; fiz. ir mat. m. dr. 1981).

1959 baigė Vilniaus universitetą. 1958–66 dirbo Fizikos ir matematikos institute, 1967–90 – Puslaidininkių fizikos institute; profesorius (1988). 1990–94 Kultūros ir švietimo ministro pavaduotojas. 1994–96 dirbo Pedagogikos institute. 1996–2005 Profesinio mokymo metodikos centro direktorius.

Darbai iš puslaidininkių fotolaidumo, elektrinio laidumo stipriame elektriniame lauke, pernašos reiškinių puslaidininkiuose, relaksacinių reiškinių puslaidininkiuose silpnai kaitinančiame elektriniame lauke, edukologijos.

Knygos: Karštieji elektronai (su J. Požela, 1971, rusų kalba), Šiltieji elektronai (su Ž. A. Kancleriu ir Zigmu Martūnu, 1983, rusų kalba).

LSSR valstybinė premija (1982, su A. Matuliu ir A. Matulioniu).