Vincentas Padolskis

Padòlskis Vincentas 1904 04 21Virbalis 1960 05 06Roma, Lietuvos katalikų vyskupas. Filosofijos (1925) ir teologijos (1930) daktaras. 1925 Grigaliaus universitete Romoje baigė filosofiją, 1930 Fribūro universitete – teologiją. 1927 įšventintas kunigu. 1930–32 specializavosi Biblijos institute Romoje. 1932–39 ir 1941–44 Vilkaviškio kunigų seminarijoje dėstė Šv. Raštą. 1938–40 Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fkulteto Naujojo Testamento katedros vedėjas, docentas. 1940 konsekruotas vyskupu ir paskirtas Vilkaviškio vyskupu augziliaru, 1940–47 – vyskupas koadjutorius (nuo 1948 buvo koadjutorius sedi datus, nors jau buvo išvykęs iš Lietuvos). 1944 pasitraukė iš Lietuvos. Gyveno Regensburge, nuo 1951 Romoje. Čia buvo Šv. Kazimiero kolegijos rektorius. Iki II pasaulinio karo dalyvavo Lietuvių katalikų mokslo akademijos veikloje, pasitraukęs į Vakarus tapo vienu akademijos atkūrėjų išeivijoje, 1956–58 jos pirmininkas. Katalikų spaudoje ir moksliniuose leidiniuose biblistikos tematika paskelbė straipsnių, kuriuose pirmasis atskleidė Biblijos vertėjų į lietuvių kalbą asmenybes, ėmėsi tirti A. Baranausko vertimo įtaką kitiems Biblijos lietuvių vertimams. Parašė veikalus Šv. Teresė Vaikelio Jėzaus (1927), Kelionė į Šventąją Žemę (d. 1 1938), Kristaus kunigystė (1940).

2271