Vladimir Toporov

Toporov Vladimir (Vladimiras Toporòvas) 1928 07 05Maskva 2005 12 05Maskva, rusų kalbininkas. Rusijos mokslų akademijos tikrasis narys (1990), Latvijos mokslų akademijos garbės narys (1990). Filol. m. dr. (1988). Vilniaus universiteto garbės daktaras (1994). 1951 baigė Maskvos universitetą. S. Bernšteino mokinys. Nuo 1954 dirbo Rusijos mokslų akademijos Slavistikos ir balkanistikos institute. Tyrė baltų ir slavų kalbų santykius, paskelbė mokslo darbų iš indų filologijos, indoeuropeistikos, poetikos, mitologijos, semiotikos, rusų literatūros istorijos, baltų kalbų etimologijos, toponimikos, veiksmažodžio istorijos tyrimų. Iškėlė mintį, kad slavų prokalbė galėjo susiformuoti iš periferinių baltiškojo tipo dialektų. Monografijoje Aukštutinės Padnieprės hidronimų lingvistinė analizė (Lingvističeskij analiz gidronimov Verchnego Podneprov′ja, su O. Trubačiovu, 1962) patikslino senąsias baltų teritorijos ribas. Parašė prūsų kalbos etimologinį žodyną Prūsų kalba: Žodynas (Prusskij jazyk: Slovar′ 5 t. 1975–90), jame nagrinėjo prūsų kalbos fonetikos, morfologijos, žodžių darybos, mitologijos problemas, aiškino prūsų kalbos žodžių ir jų lietuviškų atitikmenų kilmę. Tyrė baltų mitologiją, tautosaką. Nustatė daugelio senovės lietuvių dievų vardus, jų funkcijas. Veikale Slavų senienų tyrimai (Issledovanija v oblasti slavjanskich drevnostej, su V. Ivanovu, 1974) panaudojo daug baltų kalbų, tautosakos ir mitologijos duomenų. Enciklopedijai Pasaulio tautų mitai (Mify narodov mira, su V. Ivanovu, 2 t. 1980–82) parašė straipsnių ciklą iš slavų ir baltų mitologijos. Lietuvių kalba išleista Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai. Rinktinė (2000, sudarė N. Mikhailovas). Kiti veikalai: Sanskritas (Sanskrit, su V. Ivanovu, 1960), Slavų kalbų lokatyvas (Lokativ v slavjanskich jazykach 1961), Slavų kalbų modeliuojančios semiotinės sistemos (Slavjanskie jazykovye modelirujuščie semiotičeskie sistemy, su V. Ivanovu), Pali kalba (Jazyk pali, su T. Jelizarenkova, abu 1965), Lietuvių raštijos pradžia. Martynas Mažvydas savo laiko kontekste (Načalo litovskoj pis′mennosti. Martinas Mažvidas v kontekste ego vremeni 2001). Apie V. Toporovą sukurtas dokumentinis filmas Lietuviai laike ir erdvėje (režisierius A. Tarvydas, 2010).

2069

L: Vladimiras Toporovas ir Lietuva / sudarė A. Sabaliauskas, J. Zabarskaitė Vilnius 2008.