Astráuskas Vytautas 1930 09 30Šiauliai 2017 08 07Vilnius, Lietuvos komunistų partijos (LKP) veikėjas. 1960 baigė Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, 1974 – Maskvos kooperacinio instituto Vilniaus filialą. Nuo 1961 LKP Centro komiteto narys. 1966–81 šio komiteto skyrių vedėjas, nuo 1981 komiteto sekretorius (kuravo žemės ūkį); 1971–81 kandidatas į LKP Centro komiteto biuro narius, 1981–89 narys. 1987–90 LSSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo pirmininkas. LKP 20 suvažiavime (1989) balsavo už partijos atsiskyrimą nuo SSKP. 1963–90 LSSR Aukščiausiosios Tarybos, 1988–89 SSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatas. Buvo Lietuvos Respublikos seimo narys (priklausė Lietuvos demokratinės darbo partijos frakcijai). Parašė knygą Įrėminti laike: prisiminimai ir pamąstymai (2006).

L: V. Tininis Sovietinė Lietuva ir jos veikėjai Vilnius 1994.

2769