Gabrinas Vytautas 1930 07 07Kaunas 1992 05 03Vilnius, lietuvių architektas. 1954 baigė LSSR dailės institutą, 1961–68 ir 1976–78 jame dėstė. 1954–76 dirbo Mokslinėje restauracinėje gamybinėje dirbtuvėje Vilniuje, Paminklų konservavimo institute (grupės vadovas, projektų vyriausiasis architektas). Pagal jo projektus pastatyta: J. Biliūno antkapinis paminklas (1958), A. Baranausko ir A. Vienuolio muziejai (1982, visi Anykščiuose), Paminklų konservavimo instituto pastatas Vilniuje (1969), įrengta aikštė su A. Vienuolio paminklu Anykščiuose (1982, skulptorius P. Aleksandravičius). Parengė skulptūrinių paminklų (Motina Pirčiupiuose, 1960, skulptorius G. Jokūbonis; monumentas Pergalė Kryžkalnyje, 1972, skulptorius B. Vyšniauskas, dailininkas K. Morkūnas, LSSR valstybinė premija 1973, su kitais, 1999 perkeltas į Grūto parką; L. Gucevičiaus paminklas Migonyse, Kupiškio rj. savivaldybė, 1978, skulptorius P. Aleksandravičius) architektūrines dalis, restauravimo projektus: Šv. Kotrynos bažnyčios Vilniuje (1960), Žagarės dvaro žirgyno (1980). Suprojektavo individualių gyvenamųjų namų, interjerų, antkapinių paminklų. Nuliejo akvarelių su Vilniaus architektūros vaizdais.

959