Paláima Vytautas 1911 08 21Sankt Peterburgas 1976 02 14Vilnius, lietuvių scenografas, tapytojas. J. Palaimos tėvas. Po 1918 atvyko į Lietuvą. 1931 baigė Kauno meno mokyklą. 1930–1933 mokėsi M. Dobužinskio privačioje studijoje. 1944–1976 dėstė Lietuvos dailės institute, 1947–1976 vadovavo Teatro dekoracijų studijai; docentas (1947). Bendradarbiavo su režisieriais A. Sutkumi, J. Stanuliu, B. Dauguviečiu, R. Juknevičiumi. Sukūrė scenovaizdžių spektakliams Valstybės teatro Šiaulių skyriuje (V. Alanto Užtvanka 1932, P. Vaičiūno Naujieji žmonės, Molière’o Tartiufas, K. Čapeko R.U.R., visi 1933, F. Schillerio Marija Stiuart 1935, M. Pagnolio Topazas 1940), Klaipėdos skyriuje (H. Heijermanso Viltis, A. Kitzbergo Vilkaitė, Molière’o Skapeno juokai, visi 1936, P. Vaičiūno Aukso gromata 1938), Lietuvos akademiniame dramos teatre (H. Ibseno Nora 1942, M. Gorkio Priešai 1946, B. Sruogos Pavasario giesmė 1965), Lietuvos operos ir baleto teatre (P. Čaikovskio Gulbių ežeras 1948 ir 1965, B. Dvariono Dalia 1959). Pirmieji scenografijos kūriniai lakoniški, dekoratyvūs, vėlesniems būdinga tradicinės teatro dailės bruožai: iliustratyvumas, konkreti veiksmo vieta, tikroviškas vaizdas. Nutapė portretų, sukūrė knygų iliustracijų, plakatų. V. Palaimos scenografijos kūrinių turi Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus. Mokiniai: J. Malinauskaitė, V. Idzelytė, A. Jacovskis.

L: R. Bitinaitė‑Širvinskienė Vytautas Palaima. Realybės horizontai Vilnius 2016.

2103