Vytautas Stomma

Stomma (Stomà) Vytautas (Vitoldas) 1868 03 13Permės gubernija 1947Martovka (Chabarovsko rj., Altajaus kr.), Rusijos ir Lietuvos karo veikėjas. Pėstininkų generolas leitenantas (1921). 1885 baigęs Aleksandro kadetų mokyklą tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. 1888 baigė Michailo artilerijos mokyklą, 1893 – Michailo artilerijos akademiją. 1896–1917 tarnavo Sankt Peterburgo (nuo 1914 Petrogradas) šovinių gamykloje. Generolas majoras (1915, Rusijos kariuomenėje). 1917–21 Sovietų Rusijos kariuomenės Centrinės valdybos artilerijos dirbtuvių viršininkas. 1921 grįžęs į Lietuvą stojo į jos kariuomenę, paskirtas Krašto apsaugos ministerijos ypatingųjų reikalų karininku. 1921 07–1922 ginklų ir patrankų taisymo dirbtuvių viršininkas. 1922 paleistas į atsargą, 1933 – į dimisiją. Nuo 1926 mokytojavo Ukmergės lenkų gimnazijoje, 1930–33 gimnazijos direktorius. 1940 06 SSRS okupavus Lietuvą 1941 06 14 ištremtas į Altajaus kraštą, dirbo miško kirtimo ir medienos apdorojimo darbus.

L: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 t. 7 Vilnius 2007, t. 9 Vilnius 2013.

1947