Orkan Władysław (Vladyslavas Òrkanas), tikr. Franciszek Ksawery Smreczyński 1875 11 27Poręba Wielka (prie Limanowos, Mažosios Lenkijos vaivadija) 1930 05 14Krokuva, lenkų rašytojas. Jaunosios Lenkijos atstovas. Lenkijos rašytojų sąjungos vienas įkūrėjų (1909). Per I pasaulinį karą buvo lenkų legionų karininkas. Bendradarbiavo leidiniuose Życie, Kurier Lwowski ir kituose. Gyvenimas ir kūryba glaudžiai susiję su kalnais, vaizduojant kaimą vyrauja natūralizmo ir simbolizmo bruožai. Debiutavo elegine patriotine poema Prie Motinos kapo (Nad grobem Matki 1896). Romane Kampininkai (Komornicy 1900) pirmą kartą lenkų literatūroje pavaizdavo kaimo bendruomenės klasinę nelygybę, turtingųjų ir skurstančiųjų konfliktą, atskleidė personažų išgyvenimus. Išleido apsakymų rinkinius Novelės (Nowele 1898), Virš bedugnės (Nad urwiskiem 1900), Naujųjų amžių Heraklis (Herkules nowożytny 1905), Prometėjo vestuvės (Wesele Prometeusza 1921). Parašė romanus Roztokuose (W Roztokach 2 t. 1903), Sugrįžimas (Powrót), istorinius romanus Maras (Pomór, abu 1910), Kostka Napierski (1925), dramas Auka (Ofiara), Kaltė ir bausmė (Wina i kara, abi 1905), Franek Rakoczy (1908), eilėraščių (rinkiniai Iš tos liūdnos žemės / Z tej smutnej ziemi 1903, Laiko daina / Pieśń czasu 1915), publicistikos (rinkinys Laiškai iš kaimo / Listy ze wsi 2 t. 1925–27). Į lenkų kalbą išvertė Ukrainos rašytojų kūrinių. Lietuvių kalba išleista knyga Paludieniai: vaizdelis iš piemenėlio gyvenimo (1900 21906), išversta apsakymų.

3047