Pater Walter Horatio (Volteris Horeišijas Peteris) 1839 08 04Shadwell (prie Londono) 1894 07 30Oksfordas, anglų rašytojas, eseistas. Impresionistinės kritikos atstovas. Vienas estetizmo sąjūdžio teoretikų. Baigęs Oksfordo universitetą (graikų filosofiją) jame iki 1882 dėstė meno estetiką. Apie jį būrėsi jaunieji menininkai estetizmo sekėjai (O. Wilde’as ir kiti). Propagavo meno menui principą, grožio kultą, aukštino antikos ir Renesanso kultūrą. Pažiūroms įtakos turėjo Oksfordo sąjūdžio ideologija, J. Ruskino menotyros idėjos, Platono ir vokiečių (ypač G. W. F. Hegelio) filosofija, senovės graikų, 17–18 a. prancūzų literatūra ir tapyba, prerafaelitai. Esė rinkinyje Renesanso istorijos tyrinėjimai (Studies in the History of the Renaissance 1873, 2 leidimas pavadinimu Renesansas: Meno ir poezijos tyrinėjimai / The Renaissance: Studies in Art and Poetry 1877), esė Estetinė poezija (Aesthetic Poetry 1868), Vertinimai (Appreciations 1889), Platonas ir platonizmas (Plato and Platonism 1893) – svarbiausi anglų estetizmo teoriniai manifestai. Estetizmo doktrinos, gražaus ir doro gyvenimo idėja, humanizmo nostalgija ryšku ir grožiniuose kūriniuose: istorinės ir pseudoistorinės prozos knygoje Įsivaizduojami portretai (Imaginary Portraits 1887), filosofiniame romane Marijus epikūrietis (Marius the Epicurean 2 t. 1885), kuriame yra autobiografinių bruožų. Parašė esė apie anglų, vokiečių ir kitą poeziją, prozą. Grožiniams kūriniams ir esė būdinga estetinių idėjų filosofinis pagrįstumas, įtaigus, rafinuotas, virtuoziškas stilius. Turėjo didelę įtaką C. Patmore’ui, O. Wilde’ui, R. Aldingtonui, imažistams.

1016