W. Orpen. Charleso Sackville’io‑Westo portretas (aliejus, 1919, Nacionalinė portretų galerija Londone)

Orpen William (Viljamas Òrpenas), tikr. William Newenham Montague Orpen 1878 11 27Stillorgan (prie Dublino) 1931 09 29Londonas, airių tapytojas. Seras (1918). Karališkosios menų akademijos narys (1919). 1891–1897 studijavo Metropolitano dailės mokykloje Dubline, 1897–1899 – Slade’o dailės mokykloje Londone. Ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu sukūrė buitinio žanro kompozicijų, grupinių portretų, kuriuose ryšku Rembrandto, F. J. de Goyos, D. Velázquezo, J.‑B. S. Chardino, A. Watteau kūrybos, impresionizmo dailės (daugiausia É. Manet) įtaka (Vidurdienis paplūdimyje 1910, Karališkoji kavinė Londone 1912). 1916–1919 dalyvavo I pasauliniame kare kaip dailininkas, nutapė karo vadų portretų (Majoras seras Davidas Watsonas 1918), karo lauko vaizdų (Negyvi vokiečiai apkasuose 1917). 1919 paskirtas Didžiosios Britanijos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje dailininku, sukūrė paveikslą Taikos sutarties pasirašymas Versalio rūmų veidrodžių salėje (1919). 20 a. 2–3 dešimtmetyje nutapė valstybės veikėjų, moterų, vaikų portretų, autoportretų. Portretai statiški, juose siekiama realistiškumo, tikslaus išorinio panašumo, portretuojamojo psichologijos perteikimo.