William Paterson (aliejus, 1794, dailininkas J. Sharplesas)

Paterson William (Viljamas Pãtersonas) 1745 12 24Antrimo grafystė (Šiaurės Airija) 1806 09 09Albany (Niujorko valstija), Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valstybės veikėjas . Teisininkas. 1747 su tėvais iš Šiaurės Airijos emigravo į JAV. Nuo 1768 advokatavo. 1776–77 Naujojo Džersio įstatymų leidžiamosios tarybos, 1777 Saugumo tarybos narys. 1776–80 Naujojo Džersio generalinis atornėjus. 1780 ir 1787 išrinktas delegatu į Kontinentinį kongresą (abu sykius delegatūros atsisakė). 1787 atstovavo Naujajam Džersiui Federaliniame konstituciniame konvente, buvo vienas JAV konstitucijos signatarų. 1789–90 senatorius, vienas 1789 Teismų įstatymo (Judiciary Act), kuriuo remiantis suformuota JAV federalinių teismų sistema, iniciatorių. 1790–93 Naujojo Džersio gubernatorius. 1793–1806 JAV Aukščiausiojo Teismo teisėjas.