Aleksándras III (Aleksandr III) 1845 02 26Sankt Peterburgas 1894 10 20Livadija (Krymas), Rusijos imperatorius (1881–94). Romanovų dinastijos. Aleksandro II sūnus, Nikolajaus II tėvas.

Biografija

Buvo konservatyvesnių pažiūrų nei tėvas. Rėmėsi konservatyviausiais rusiškojo imperinio nacionalizmo idealus išpažįstančiais visuomenės sluoksniais. Valdymo pradžioje, ekonominių aplinkybių skatinamas, darė ir pažangių reformų: panaikino pagalvės mokestį, įvedė privalomą išpirką laikiniesiems prievolininkams (Lietuvoje tai padaryta dar 1863), sumažino skirtinių sklypų išperkamuosius mokesčius. 9 dešimtmečio pabaigoje ėmėsi vadinamųjų kontrreformų: įvedė zemskinių viršininkų pareigybę, apribojo žemietijų ir miestų savivaldą, panaikino universitetų autonomiją. Sustiprino kitataučių rusinimą, pritarė antisemitizmo ideologijai, aukštosiose ir vidurinėse mokyklose žydams įvedė procentinę normą. 1887 narodnikai (ir vilnietis J. Lukoševičius) prieš Aleksandrą III surengė nesėkmingą pasikėsinimą.

Aleksandras III (apie 1890)

Aleksandro III karūnacijos Maskvoje iškilmės (1883 05 27, fotografas Janas Mečkovskis, Rusijos caro Aleksandro III karūnavimo Maskvoje iškilmių nuotraukų albumas)

Aleksandro III karūnacijos Maskvoje iškilmės (1883 05 27, fotografas Janas Mečkovskis, Rusijos caro Aleksandro III karūnavimo Maskvoje iškilmių nuotraukų albumas)

Aleksandro III karūnacijos Maskvoje iškilmės (1883 05 27, fotografas Janas Mečkovskis, Rusijos caro Aleksandro III karūnavimo Maskvoje iškilmių nuotraukų albumas)

Aleksandro III karūnacijos Maskvoje iškilmės (1883 05 27, fotografas Janas Mečkovskis, Rusijos caro Aleksandro III karūnavimo Maskvoje iškilmių nuotraukų albumas)

Valdant Aleksandrui III prie Rusijos imperijos prijungta dalis Vidurinės Azijos, blogėjo santykiai su Vokietija, gerėjo su Prancūzija (1891–93 sudaryta sąjunga).

Aleksandras III ir Lietuva

Rusinimo politiką Lietuvoje imta vykdyti stropiau, pradėta aktyviau ir griežčiau persekioti nelegalią lietuviška spaudą. 1885 priimtas Lenkijos karalystės Pradžios mokyklų įstatymas įteisino ir Lietuvos Užnemunėje dėstymą rusų kalba (kitose Lietuvos dalyse rusiškai buvo mokoma nuo 1864), vietos kalba čia palikta tik kaip dėstomasis dalykas. 1892 priimtos Laikinosios taisyklės nustatė administracines priemones slaptosioms mokykloms persekioti.

2963

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką