aòristas (gr. aoristos – neapibrėžtas), indoeuropiečių veiksmažodžio senovinė asmenuojamųjų formų grupė, reiškusi trumpą užbaigtą praeities veiksmą. Aoristas rekonstruojamas remiantis daugiausia senosios indų, senosios graikų, senosios bažnytinės slavų kalbų duomenimis. Aoristas pradėjo nykti dar prieš atskirų kalbų grupių išsiskyrimą; baltų kalbose jis nėra paliudytas.

2352