arkldė, arklių tvartas. Dažniausiai 2 eilių. Arklidėse įrengiama gardai, grupinės patalpos prie išorinių išilginių sienų, pašarų takas, pagalbinės pašarų, pakinktų ir budėtojų patalpos. Galinėse arklidės sienose būna dvejos suveriamos durys. Prie jų įrengiami tambūrai, saugantys nuo vėjo. Garduose ir grupinėse patalpose įrengiamos ėdžios ir girdytuvės. Arklidė nešildoma, turi ventiliacijos sistemą. Lietuvoje arklidėse dažniausiai laikomi 48 arkliai (tipinis projektas); yra ir didesnių arklidžių. Dažniausiai statomos atskiros arklidės: darbiniams ir veisliniams arkliams – nespecializuotuose ūkiuose, eržilams, kumelingoms kumelėms, prieaugliui (pagal amžiaus grupes) – žirgynuose.

Žagarės žirgyno arklidė

2070