vamzdynų armatūros schemos: a – čiaupo su lygiagrečiuoju vožtuvu, b – čiaupo su įžambiuoju vožtuvu, c – kamštinio čiaupo, d – pleištinės sklendės, e – droselinės sklendės, f – atgalinio vožtuvo

armatūrà (lot. armatura – ginkluotė, apginklavimas), pagalbinės detalės ir įtaisai mašinoms, aparatams, įrenginiams prižiūrėti, darinėti ir reguliuoti. Skiriama vamzdynų, elektrotechninė, mašinų ir įrenginių, gaisrinė, krosnių armatūra. Vamzdynų armatūra būna uždaromoji (uždoriai – čiaupai, sklendės, ventiliai), apsauginė (apsauginiai ir atgaliniai vožtuvai, oriniai ventiliai), reguliuojamoji (reguliuojamieji vožtuvai, ventiliai, sklendės, droseliai, slėgio reguliatoriai), nuvedamoji (kondensacijos puodai, oro rinktuvai, automatiniai oro nuvedikliai), avarinė (signaliniai švilpukai). Vandentiekio armatūra: vandens ėmimo kolonėlės, gaisriniai hidrantai, vandens ėmimo, pirčių, tualetų čiaupai, vandens maišytuvai. Vamzdynų armatūra atidaroma ar uždaroma (visiškai arba iš dalies) vamzdžio anga elektriniu, mechaniniu, hidrauliniu ar pneumatiniu būdu. Elektrotechninė armatūra būna elektros tinklų (skydai, lizdai, jungikliai, šakutės, skirstomosios dėžutės), elektros perdavimo linijų (izoliatorių ir laidų tvirtinimo įtaisai ir detalės), apšvietimo (šviestuvų jungimo prie elektros šaltinių ir tvirtinimo detalės bei įtaisai). Mašinų ir įrenginių armatūra – garo katilo manometrai, termometrai, vandens lygio rodomieji stiklai, inžektoriai, garo mašinų ir turbinų tepimo įrenginiai, indikatoriai, apsisukimų skaitikliai. Gaisrinė armatūra – gaisriniai čiaupai, greit sujungiamos pusveržlės, sprinkleriai, švirkštai (brandspoitai). Krosnių armatūra – metalinės detalės metalurginių krosnių konstrukcijai sustiprinti.