ármija (pranc. armée < lot. armo – apginkluoju), valstybės ginkluotųjų pajėgų visuma, kariuomenė, stambi arba speciali jos dalis. Armija gali būti veikiančioji (veikiančioji kariuomenė ir laivynas), priedangos (priedangos pajėgos), ekspedicinė (pajėgos), rezervinė (rezervinės pajėgos).

Raudonoji armija