arogenèzė (gr. airō – keliu + genesis – kilmė, atsiradimas), makroevoliucinė raida, praplečianti organizmo adaptacinę zoną. Įvykus arogenezei adaptacinę zoną sudaro dvi dalys – senoji (protėvinė) ir naujoji. Arogenezės metu kinta sandara, fiziologija ir individuali raida (aromorfozė). Makroevoliucijoje arogenezę keičia alogenezė. Kai kurie biologai mano, kad vienos adaptacinės zonos pakeitimas kita (pvz., banginių prisitaikymas gyventi tik vandenyje) t. p. yra arogenezė. Terminą pasiūlė A. Tachtadžianas (Armėnija).

2586