aromorfòzė (gr. airō – keliu + morphōsis – pavidalas), evoliuciniai sandaros, fiziologinių savybių ar raidos pokyčiai, kurie padeda taksonui pakeisti adaptacinę zoną. Aromorfozė keičia organizmo prisitaikymą prie aplinkos; svarbi morfofiziologiniam progresui. Dažniausiai suprantama kaip kūno sandaros sudėtingėjimas. Kai kurių biologų nuomone, aromorfozė apima ir kūno sandaros supaprastėjimą (degeneraciją), dėl kurio taksonas gali pereiti į kitą adaptacinę zoną (pvz., kaspinuočiai ima parazituoti gyvūnų kūno viduje). Aromorfozė gali būti dvejopa: kai dėl adaptacijos susidaro mažesnio rango taksonas su siaura adaptacine zona (pvz., dvikvapės žuvys, kvėpuodamos plaučiais, galėjo geriau paplisti siauroje adaptacinėje zonoje – sekliuose vandens telkiniuose, kur mažai deguonies), kai taksonas praplečia savo adaptacinę zoną (pvz., riešapelekės žuvys, turėdamos plaučius ir mėsingus, pritaikytus šliaužioti dugnu porinius pelekus, galėjo gyventi ne tik vandenyje, bet ir sausumoje). Aromorfozės sąvoką pasiūlė A. Severcovas (Rusija).