aršnas (< tiurk.), aršinà, senovinis ilgio vienetas. Lygus 16 verškų, 28 coliams arba 71,12 cm. Nuo 16 a. iki metrinės matų sistemos įvedimo (1918) vartotas Rusijoje (Lietuvoje – 1835–1920).