ársis (gr. pakėlimas), antikinės eilėdaros stiprioji pėdos dalis. Pvz., jambo (∪) arsis yra antrasis skiemuo, daktilio (∪∪) – pirmasis. Silpnoji pėdos dalis yra tezis. Senovės graikų eilėse, atliekamose kartu su muzika, arsiu buvo vadinama silpnoji takto dalis, pažymima kojos pėdos pakėlimu šokant arba mušant taktą. Vėlyvojoje lotyniškos metrikos teorijoje arsio ir tezio reikšmės buvo sukeistos vietomis, nes žymėdavo balso pakėlimą (arsis) arba nuleidimą (tezis). Tokią reikšmę šios sąvokos turi dabartinėje eilėdaros teorijoje.

3141