artèrinis latãkas (ductus arteriosus), Botalli latãkas, kraujagyslė, jungianti plaučių arteriją su aortos lanku. Kol dar plaučiai neveikia, šiuo lataku kraujas, patekęs iš širdies į plaučių arteriją, nuteka į aortą. Kai tik ką gimęs kūdikis pirmą kartą įkvepia, plaučių arterijos išsiplečia ir jomis pradeda tekėti kraujas. Tuomet arterinis latakas subliūkšta ir visiškai užanka, nes jau būna nebereikalingas. Kartais jis lieka atviras. Tai viena įgimtų širdies ydų. Toks ligonis operuojamas ir arterinis latakas dažniausiai perrišamas.

675