artikuliãcijos bãzė, neutrali padėtis, kurią užima kalbos padargai rengiantis kalbėti arba kalbant tam tikra kalba ar tarme.