artilèrijos grùpė, artilerijos padalinių, dalinių ar junginių grupė, sudaroma mūšio ar operacijos metu ir turinti vieną vadovybę. Pavaldi bendrosios kariuomenės dalinių (junginių) vadams, vykdo jų užduotis. Artilerijos grupės sudėtis gali keistis. Armijos, korpuso, divizijos artilerijos grupės užduotis – naikinti priešo taktinį branduolinį ginklą, artileriją, rezervus, valdymo punktus, kitus svarbius objektus, svarbiausia kryptimi stiprinti I ešelono divizijų ar pulkų artilerinę ugnį.

Armijos artilerijos grupė skirstoma į pogrupius pagal I ešelono divizijų, veikiančių svarbiausia kryptimi, skaičių. Armijos ir korpuso artilerijos grupę gali sudaryti keli artileriniai daliniai, divizijos – keli divizionai. Pulko artilerijos grupę kartais sudaro keli artilerijos divizionai (naikina priešo karius, minosvaidžius, artileriją ir kita).

645