artilèrinė žvalgýba, žvalgyba, renkanti duomenis, reikalingus, kad būtų galima tiksliai šaudyti iš artilerijos pabūklų ir smogti priešui taktinėmis raketomis. Renka ir apibendrina žinias apie priešą, vietovę ir meteorologines sąlygas. Siekia surasti priešo kariuomenės, ypač tankų, telkinius, branduolinio puolimo, prieštankines priemones, artilerijos ir kitas priešo pozicijas, vadavietes ir kitus svarbius objektus, nustatyti jų koordinates; žvalgo kitus numatytus naikinti objektus; kontroliuoja ir koreguoja savo artilerijos ugnį ir taktinių raketų smūgius. Žvalgo visi artilerijos padalinių, dalinių, junginių vadai, žvalgai stebėtojai iš stebėjimo vadaviečių ir sekyklų, judriųjų žvalgybos punktų. Naudojamos radiolokacinės bei garso matavimo stotys, oro žvalgyba.

645